ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹករ៉ែអាល់កាឡាំងក្រុមហ៊ុន OASIST

OASISTគឺក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេដែលបានផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹក រ៉ែអាល់កាឡាំងនៅតាមផ្ទះ និងទឹកពិសាបរិសុទ្ធដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម។

អតិថិជនរបស់យើងរីករាយជាមួយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍នៃទឹករ៉ែអាល់​កាឡាំងដែលបានផ្តល់នៅសុខភាពដ៏ល្អប្រសើរ ហើយមានសារធាតុរ៉ែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមសារពាង្គកាយរបស់យើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំ ។​

ប្រព័ន្ថចម្រោះទឹកតាមផ្ទះ

មានតែប្រព័ន្ធចម្រោះទឹករ៉ែអាល់កាឡាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន OASIST តែមួយគត់ដែលបានផ្តល់សារធាតុរ៉ែអាល់កាឡាំង ដែលជាជម្រើសទឹកពិសាសម្រាប់អ្នកគ្រប់ៗគ្នា​។​

5 ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធចម្រោះទឹក​

  • អាចដកចេញករករដែលនៅក្នុងទឹក​
  • ផ្តល់នៅថ្មវេជ្ចសាស្រ្តដើម្បីបង្កើតជាតិរ៉ែ​
  • ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាព PH នៃសារធាតុអាល់កាឡាំងក្នុងតម្រង
  • តម្រនេះគឺមានតួនាទីកំចាត់ចោលនៃនៅបាក់តេរីតូចៗនិងសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតព្រោះប្រើសរសៃរ១០នាណូ​(តូចជាងសរសៃរសក់)​
  • បំលែងឲ្យទឹកមានរស់ជាតិល្អបំផុត​

បរិមាណទឹកច្រើនរហូតដល់​ ៦ តោនក្នុងមួយឆ្នាំ​

ងាយស្រួលតម្លើងរហ័សទាន់ចិត្ត

ការរចនាប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកនេះមានភាពងាយស្រួលតម្លើងបំផុត​

 

Healthy Mineralised Alkaline Water System

ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកចល័ត

រៀបចំសម្រាប់តំបន់ដែលមានគ្រោះមហន្តរាយ ដែលជាកន្លែមានប្រភពទឹកមិនស្អាត

ឧបករណ៍នេះអាចច្រោះទឹកយកមកទទួលទានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់​។​