វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់សមាជិកក្រុម

យើងមានបំណងជួយដល់មនុស្សគ្រប់ៗរូបមានចំណូលតិចឲ្យទទួលបានប្រាក់ចំនួន​៥០០ ដុល្លារក្នុងមួយខែ។

ប្រសិនបើលោក លោកស្រីមានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមជាមួយយើងខ្ងុំយើង នឹងផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់អ្នក ថាតើត្រូវរកប្រាក់នោះយ៉ាងដូចម្តេច​? ក្រុមហ៊ុន OASIST នឹងអាចជួយលោកអ្នកដើម្បីកែប្រែជីវិតរស់នៅរបស់លោកអ្នកឲ្យមានភាពល្អប្រសើរ​។​​ យើងនឹងផ្តល់ឲ្យលោកអ្នកនៅបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើប​ ដែលផ្តល់នៅទឹករ៉ែអាល់ការឡាំងសម្រាប់អ្នកទៅណែនាំអ្នកដទៃផ្សេងទៀត​។​ សក្តានុពលនៃទីផ្សារគឺវាមានវិសាលភាពធំធេងណាស់ដែលលោកអ្នកត្រូវចាប់ឲ្យបានរួមទាំងមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសាររបស់អ្នកសុទ្ធត្រូវការទឹករ៉ែអាល់កាឡាំងជារៀងរាល់ ថ្ងៃដើម្បីទ្រទ្រង់សុខភាពរបស់ពួកគេ​។​ វិធីសាស្រ្តនេះនឹងបង្រៀនអ្នកឲ្យរកប្រាក់ចំណូលបាន​៥០០ ដុល្លារក្នុងមួយខែ​។​

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះពួកយើងនឹងបង្រៀនអ្នកពីវិធីសាស្រ្តទីផ្សារដល់ក្រុមមនុស្សដែលពួកគាត់ នឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចម្រោះទឹករ៉ែអាល់កា ឡាំង ក្រុមហ៊ុន OASIST​ ។ ​លោកអ្នកនឹងទទួលបានយ៉ាងហោចចំណូល​៥០០ ដុល្លារក្នុងមួយខែ។​

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលលោកអ្នកចូលរួមដោយមិនគិតថ្លៃ នឹងអាចរកប្រាក់បានចំនួន​៥០០ ដុល្លារក្នុងមួយខែ!

មាតិកានៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ងាយយល់ និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកគ្រាប់ៗគ្នា 

យើងនឹងផ្តល់នៅវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដូចខាងក្រោមនេះ 

 • ទឹកដែលផ្តល់នូវសុខភាព​
 • មានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់សុខភាពនៅពេលដែលអ្នកទទួលទានទឹកដ៏ត្រឹមត្រូវនោះ​ 
 • តើមានគុណប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពេលដែលអ្នកបានទទួលទឹករ៉ែអាល់កាឡាំង​
 • ទឺករ៉ែអាល់កាឡាំងធម្មជាតិ​ វាមានភាពខុសប្លែកគ្នាពីទឺកអាល់កាឡាំងសិប្បនិមិត្តយ៉ាងដូចម្តេច?
 • យល់ពីបញ្ហាប្រឈមទឹកដែលលោកអ្នកទទួលទានរាល់ថ្ងៃ​
  • ក្ល័រក្នុងទឹក
  • pH ទឺក​
  • មេរោគ និង បាក់តេរីក្នុងទឹក
 • ទឹកដែលប្រើប្រព័ន្ធ RO គឺមិនល្អប្រសើរសម្រាប់ទទួលទាននោះទេ ។​

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លី​រៀនមួយចប់ ៣សប្តាហ៌ និង​២​ ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៌​ នឹងរៀនតែចុងសប្តាហ៌តែប៉ុណ្ណោះ។​ IT IS FREE!

យើងមានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលងាយស្រួលនិងមានភាពរីករាយរ៉ាក់ទាក់បំផុត​។​យើងនឹងបណ្តុះបណ្តាលនៅកន្លែងដែលមានផាសុខភាពដូចជា​ParkCafeទាំងអស់ក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងបណ្តាលខេត្ត​។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល ០២​ម៉ោង​ នឹងធ្វើនៅថ្ងៃព្រឹកនិងរសៀលថ្ងៃសៅរ៌ នឹងព្រឹកនិងរសៀលថ្ងៃអាទិត្យ ។​

អ្នកចូលរួមទាំងអស់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដោយគ្រាន់តែរៀបផែន ការរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកទំនេរ។ 

 

 ការរៀបចំពេលវាលាសម្រាប់ការងារក្រៅម៉ោង៖ 

 • ស្រី្តមេផ្ទះពួកគាត់មានការបារម្មណ៍ពីការសម្អាតនិងការផ្តល់ទឹកដែលផ្តល់សុខភាព ដល់គ្រួសារ និងមិត្តភ័ក្ររបស់គាត់។​
 • អ្នកដែលចូលនិវត្តន៍ពួកគាត់ចង់ឲ្យមានពេលគ្រាប់គ្រាន់សម្រាប់រកប្រាក់ចំណូលជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។​
 • យុវវ័យដែលមានដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តរកប្រាក់ចំណូលក្រៅម៉ោង​។
 • ភា្នក់ងារអចលនទ្រព្យដែលចង់ផ្តល់សេវាកម្មទៅដល់អតិថិជនរបស់ពួកគាត់។
 • ភ្នាក់ងារធានារ៉ប់រងដែលចង់បង្កើតឧកាសដើម្បីទទួលបានអតិថិជនច្រើន​។
 • ភ្នាក់ងារទីផ្សារបណ្តាញដែលចង់ទទួលបានចំណូលច្រើពីសមាជិករបស់គាត់​។
 • នាយកប្រត្តិបត្តិករ​ដែលមានការងារពេញម៉ោងប៉ុន្តែគាត់ចង់ធ្វើការក្រៅម៉ោងផ្សេងទៀត ដើម្បីទទួលបានចំណូលបន្ថែម ។​
 • អ្នកដែលមិនមានការងារធ្វើដែលគាត់កំពុងតែរកឧកាសសម្រាប់រកប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់​។​
 • និស្សិតដែលមានបំណង់ចង់បានចំណូលសម្រាប់ការសិក្សា និងការរស់នៅ​ឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង។

យើងជ្រើសរើសអ្នកចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំនួន​តែ០៥ នាក់ប៉ុណ្ណោះ​ សូមប្រញាប់ឡើង!