ផែនការវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន OASIST

ថ្ងៃ

ពេលវេលា

ទីកន្លែ

ចំនួនអ្នកចូលរួម

មាតិការ

អាទិត្យ

ព្រឹក

8:00-10:00

Amazing lies Cafe

5នាក់

-ផលិតផល  និងរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន OASIST

-វិធីសាស្រ្តនៃការលក់

-ក្រុមគោលដៅអតិថិជនដែលយើងនឹងលក់ជូន

-គុណប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ទឹករ៉ែអាល់កាឡាំង

-ការបង្ហាញពីបច្ចេកទេស និងការធ្វើតេស្តទឹក

-វិញ្ញាប័ណ្ណបត្រដែលទទួលស្គាល់គុណភាពទឹក

-របៀបនៃការទូទាត់សាច់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ ដែលទទួលបានពីការលក់

 

10:00-12:00

Amazing lies Cafe

5 នាក់

អង្គារ៍

រសៀល

3:00-5:00

Amazing lies Cafe

5 នាក់

5:30-7:30

Amazing lies Cafe

5 នាក់

ព្រហស្បតិ៍

ព្រឹក

8:30-10:00

Amazing lies Cafe

5 នាក់

10:00-11:30

Amazing lies Cafe

5 នាក់

សុក្រ

រសៀល

3:00-5:00

Amazing lies Cafe

5 នាក់

5:30-7:30

Amazing lies Cafe

5 នាក់

សៅរ៍

ព្រឹក

9:00-10:30

Amazing lies Cafe

5 នាក់

10:30-12:00

Amazing lies Cafe

5 នាក់

សិក្ខាសាលាស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធចម្រោះទឹក OASIST ថ្ងៃទី​​២៩ ខែ កក្តដា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅភោជនីដ្ឋាន អ័រគីដេរ ភ្នំពេញ

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនឹងធ្វើនៅសិក្ខាសាលាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម!

លោក លាភ ដាំ

ប្រធានផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ

ក្រុមហ៊ុន OasistLife (Cambodia)CO., LTD

Tel :085 718 696, 012945605, 016 820 386

Email: dam.leap@gmail.com