សិក្ខាសាលាស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធចម្រោះទឹក OASIST ថ្ងៃទី​​២៩ ខែ កក្តដា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅភោជនីដ្ឋាន អ័រគីដេរ ភ្នំពេញ

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនឹងធ្វើនៅសិក្ខាសាលាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម!

លោក លាភ ដាំ

ប្រធានផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ

ក្រុមហ៊ុន OasistLife (Cambodia)CO., LTD

Tel :61 881 808

Email: linramil@oasistlife.com